U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: juni, 2012

Nog even nagenieten van het jubileum

Op zaterdag 12 mei heeft de VMDB haar 25 jarig jubileum gevierd. Het hele programma was te volgen via de livestream. Wie niet geweest is of nogmaals wil nagenieten kan dat doen op De pagina over het 25 jarig jubileum.

Patiënt gebruikt nauwelijks nog medicatie na verandering zonder overleg

Tweederde van de patiënten gebruikt niet of nauwelijks zijn antipsychoticum meer, wanneer dit zonder overleg wordt gewisseld. Dat blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO en SAM onder patiënten met schizofrenie of een bipolaire stoornis. Patiënten- en familieverenigingen tonen zich ongerust over de uitkomsten. De gevolgen voor de betrokkene en zijn omgeving kunnen dramatisch zijn Lees het artikel Patiënt gebruikt nauwelijks nog medicatie na verandering zonder overleg.

Disfunctionele automatische associaties lijken angst en depressie in stand te houden

Disfunctionele automatische associaties lijken bij te dragen aan de instandhouding van angststoornissen en depressie. Behandelingen voor angst en depressie zouden zich daarom niet alleen moeten richten op de verandering van ‘expliciete overtuigingen’, maar ook op disfunctionele automatische associaties. Dit concludeert GZ-psycholoog Klaske Glashouwer in haar proefschrift. Lees het artikel over disfunctionele automatische associaties.

Bipolaire kinderen

Twintig jaar geleden kwam bipolaire stoornis bij kinderen nauwelijks tot niet voor. Op dit moment heeft echter bijna een derde van alle kinderen en jongeren die een kinderpsychiatrisch centrum verlaten deze diagnose. Volgens sommigen betekent deze explosie van bipolaire stoornis bij kinderen niet zozeer een epidemie van een geestesziekte onder de kinderen, maar hebben we hier te maken met een extreem geval van overmedicalisering, met mogelijk desastreuze gevolgen. Lees het artikel over bipolaire kinderen.

Psychiatrische Medicijnen & De Toekomst van uw Kind

Dit informatieboekje is een gemakkelijk te lezen informatiebron voor ouders zodat ze op basis van een bredere kennis van zaken een besluit kunnen nemen. Het boekje gaat onder meer in op: De onjuiste theorie van de “chemische onbalans”,  het verschil tussen lichamelijke en psychische ziekten, de risico’s van psychiatrische medicatie en onschadelijke oplossingen voor problemen van het kind bij leren en gedrag. Download het informatieboekje (pdf).

Wist u dat……

Er een link blijkt te zijn tussen creatieve genialiteit en gekte? Dat schizofrenie en bipolariteit vaak bij heel creatieve en intelligente mensen voorkomt? Het idee werd onderzocht door een panel van wetenschappers die allen een mentale stoornis hadden. Kay Redfield Jamison die zelf bipolair is, stelt dat intelligentietesten bij 16-jarigen in Zweden hebben aangetoond dat zeer intelligente kinderen 4 keer zoveel kans hebben op bipolariteit als andere kinderen. Lees het artikel op welingelichtekringen.nl.

Nowhere Boy – biografische film

Nowhere Boy vertelt het verhaal van de jeugd van John Lennon. Liverpool, 1955. Lennon is een intelligente maar gevoelige tiener die gevangen zit tussen zijn tante Mimi en zijn moeder, die lijdt aan de bipolaire stoornis. Hij probeert te ontsnappen aan de geheimen van zijn familie en in rock ’n roll vindt hij de ideale ontsnappingsmogelijkheid en in ene Paul McCartney een onvoorwaardelijke vriend. Meer over de film Nowhere Boy (zonder ondertiteling).

Onderzoek

Cognitieve stoornissen bij bipolaire patiënten verdienen meer aandacht

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben naast stemmingsstoornissen ook vaak problemen op het gebied van cognitief functioneren. Zo hebben sommige patiënten geheugenproblemen of kunnen zij minder snel informatie verwerken. Onderzoek van promovenda Marieke van der Werf-Eldering wijst uit dat bij bipolaire patiënten bepaalde cognitieve stoornissen, met name op het gebied van aandacht en snelheid, samenhangen met depressieve symptomen. Lees meer over het onderzoek.

Cognitieve functie bij bipolaire stoornis onderzocht

Het cognitief functioneren van patiënten met een bipolaire stoornis varieert sterk en is slechts ten dele te verklaren door stemming en medicatie. Geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van psychotische verschijnselen, hebben de sterkste negatieve effecten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Bernardus Arts, waarbij een groep van 76 patiënten gedurende 2 jaar tweemaandelijks neuropsychologisch onderzocht werd. Lees meer over het promotieondezoek van Arts.

Psychische Kwetsbaarheid en Werk

Cobi van Vugt deed een oriënterend onderzoek naar de ervaringen van mensen met een psychische kwetsbaarheid die in een betaalde baan werken. Zowel mensen die open zijn over hun psychische kwetsbaarheid als degenen die er niet over vertellen gaven aan wat voor hen ondersteunend is (of zou zijn) op het werk, welke tips ze hebben voor “de organisatie” en welke voor andere werknemers met een psychische kwetsbaarheid. Lees meer over het onderzoek van Cobi van Vugt (pdf).

Anja Stevens onderzoekt slaapverstoring bij zwangeren

Anja Stevens, psychiater en manager van het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen van Dimence, is recentelijk gestart met een onderzoek In dit onderzoek kijkt zij of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en in de periode rondom de bevalling een voorspeller is voor het ontstaan van depressieve, (hypo)manische of psychotische verschijnselen in de periode na de bevalling. Hier meer informatie over het onderzoek naar slaapverstoring (pdf).

Nieuwe boeken

Doe eens normaal - over zin en onzin van psychiatrische diagnoses

Tegenwoordig lijken we psychisch veel vaker iets te mankeren dan vroeger. Het stikt van de therapieën en trainingen, en regelmatig komt zelfs de medicijnkast eraan te pas. Flauwekul, of bittere noodzaak? Doe eens normaal brengt het grijze gebied tussen gezondheid en gekte in kaart. Hoe complexer onze maatschappij wordt, hoe sneller we tegen onze kwetsbaarheden aanlopen. Is dat gek? Nee. Maar we moeten wel zuiniger worden met etiketten plakken. Lees meer over Doe eens normaal. om te bestellen: uitgeverij prometheus

De eenzaamheid van de psychose

Leren opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen, is een ontwikkelingstaak. De auteur ontdekte in haar gesprekken met bijna vijftig patiënten en hun familieleden dat deze ontwikkeling bij praktisch allemaal, om zeer uiteenlopende redenen, in gebreke was gebleven. Zij stelt dat acuut psychotische patiënten grenzen zoeken om zodoende hun heftige emoties en overweldigende ervaringen de baas te kunnen. Meer over De eenzaamheid van de psychose.