U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: maart, 2011

Nieuws van de VMDB

VMDB nu ook op Facebook

Internet is niet meer weg te denken uit deze wereld. Vooral social media is tegenwoordig onmisbaar, zeker voor jongeren. Facebook is internationaal en vooral erg populair. Wil je ook lid worden van de VMDB op Facebook, maak dan een Facebook-account aan. Ga naar deze facebookpagina en klik op 'Vind ik leuk' om je te registreren. Je krijgt op je eigen Facebookpagina alle updates van de VMDB-pagina.  De Facebookpagina is openbaar.

Regionale bijeenkomst Zeeuws-Vlaanderen

De lotgenoten contactgroep van Zeeuws-Vlaanderen organiseert een bijeenkomst met als thema: Depressie voorkomen met mindfulness. Mw. Rita Hermans-van Wordragen, psychologe, geeft nader uitleg over de Mindfulness aandachtstraining Je leert door middel van aandachtstechnieken en meditatie voorkomen dat je in een negatieve spiraal van piekeren, somberheid en passiviteit belandt. Wij nodigen iedereen van harte uit. Lees meer in de uitnodiging (pdf)

Zorgvoorpsyche.nl

Donderdag 10 maart 2011 is de website zorgvoorpsyche.nl gelanceerd. Een site waarop alle kennis bijeen is gebracht over de grilligheid van de meest voorkomende psychische klachten. De site richt zich met name op chronische en recidiverende psychische klachten. Per stoornis is informatie over lopend onderzoek en vormen van behandeling gebundeld. Bovendien kunnen bezoekers direct hun vragen hierover stellen aan experts. Lees meer op zorgvoorpsyche.nl

Onderzoek GEZIN-studie

Het Erasmus MC zoekt mensen met de diagnose bipolaire stoornis, schizofrenie of schizoaffectieve stoornis. Het doel van dit onderzoek is proberen te bepalen welke biologische mechanismen de stemmingsklachten en eventuele psychotische klachten binnen een familie veroorzaken. Bij familieleden zouden we graag een klachteninterview afnemen, een korte intelligentietest en enkele taken die het geheugen testen. Wilt u meedoen of nog iets weten? Neem dan contact op met Christian Bouwkamp. Lees meer in Onderzoek GEZIN (pdf)

Regelhulp.nl

Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ en UWV. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk. Lees meer op www.regelhulp.nl

Panel Psychisch Gezien vraagt nieuwe leden

Het panel Psychisch Gezien is  een groot landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Mensen met bijvoorbeeld een psychose, bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis, worden via dit panel regelmatig bevraagd over hun rol in de samenleving, hun mening over actuele kwesties, de geboden zorg en actuele discussies rondom de GGz.
Op dit moment telt het panel al 750 leden. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Lees meer op www.trimbos.nl

Verminder het aantal zelfdodingen – online forum verzamelt ideeën

Vlamingen die ideeën hebben om het aantal zelfdodingen in hun land naar beneden te krijgen, kunnen die vanaf nu kwijt op een speciale website van de Vlaamse overheid. Het initiatief, dat door minister van Welzijn Jo Vandeurzen werd voorgesteld, komt met het oog op de gezondheidsconferentie rond suïcidepreventie op 17 december. De conferentie moet uiteindelijk uitmonden in een nieuw actieplan. Lees meer op www.hln.be

LIVE

LIVE, Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz is opgericht om de vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid te bevorderen en daarmee herstel voor cliënten toegankelijker te maken. Op grond van de verzamelde kennis van inzet van ervaringsdeskundigheid zal een handreiking samengesteld worden die instellingen ondersteunt bij de verdere invoering van ervaringsdeskundigheid in relatie tot herstel.  Lees meer op www.live-ervaringsdeskundigheid.nl

Wijzer in geldzaken

Wijzeringeldzaken.nl wijst je de weg naar betrouwbare informatie over je financiële zaken. Wijzeringeldzaken.nl is geen bank of commerciële organisatie, maar een wegwijzer naar betrouwbare informatie. Is één van de levensfasen voor jou van toepassing of heb je vragen over geldzaken zoals beleggen, lenen, sparen of schulden. Dan kun je met de informatie, tips en hulpmiddelen die je op deze website vindt, je financiën beter op orde krijgen. Lees meer op www.wijzeringeldzaken.nl

Het oude gesticht - Meer dan 2 eeuwen geschiedenis van de psychiatrie

Manie.‘ Bij groote opgewektheid of neiging tot uitspattingen kan gestichtsbehandeling moeilijk ontbeerd worden. Onrustige zieken komen niet zelden betrekkelijk spoedig tot bedaren, wanneer men er in slaagt hen het bed te doen houden; blijkt bedrust alleen daartoe onvoldoende, dan bewijzen lauw-warme baden, die echter in geen geval met koude overgietingen samen mogen gaan, ook hier niet zelden goede diensten. Sulfonal in herhaalde kleine giften doet in vele gevallen den bewegingsdrang eveneens verminderen.’ Lees meer op www.hetoudegesticht.com

Boeken

Manisch depressief - Gids voor patiënten, familie en hulpverleners

Manisch-depressiviteit komt erg vaak voor en is moeilijk te behandelen. Nieuwe inzichten, zowel op het vlak van een therapie met geneesmiddelen als op psychisch en sociaal vlak, bieden nieuwe perspectieven. In dit boek nemen psychiater en de ervaringsdeskundige beurtelings het woord. Het resultaat is een erg informatief en toegankelijk boek over de jongste stand van het onderzoek, gekoppeld aan een beklijvend verhaal. Lees meer op www.lannoo.com

Herstel bestaat - Twintig openhartige verhalen

De geportretteerde (ex-)cliënten hebben hun hart in de handen van twee interviewers, Simone Lensink en Tessa Ledder, gelegd  en bieden de lezer daarmee inzicht in hoe zij ondanks hun problemen kans hebben gezien hun leven weer op te pakken en nieuwe wegen in te slaan. Door hun innerlijke kracht en enorme wil om weer ten volle mee te draaien, hebben zij hun plek in de samenleving (weer) gevonden. Zij laten zien dat herstel bestaat! Lees meer op www.altrecht550.nl