print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen… meer over de VMDB

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode ben je overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie ben je juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is. De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving… meer over de bipolaire stoornis

Je krijgt het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging… lid worden 20150826 omslag PLUSminus 15-3

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Er zijn nu vacatures voor een bestuurder algemene zaken, lotgenotenlijn, webteamregionale contactpersonen, regioteams en huiskamergroepen. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Alle eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

BN’ers openhartig over stigma’s – nieuw boek

BN’ers openhartig over stigma’s rond psychische aandoeningen in ‘99keerandersdanjedenkt’. Boek met 99 gesprekken met invloedrijke Nederlanders sinds 27 sep 15 verkrijgbaar. Lees beschrijving bij boeken rubriek 3. Romans & ervaringsdeskundigen.

Hersendonatie voor Bipolairen

De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) heeft recentelijk een animatie laten maken die in 3 minuten laat zien hoe hersendonatie in zijn werk gaat. De animatie staat op homepage van de NHB-Psy website.

Missie van NHB-Psy is om zoveel mogelijk menselijk hersenweefsel ter beschikking te stellen aan hersenonderzoekers wereldwijd. NHB-Psy richt zich op 7 ziektebeelden waaronder bipolaire stoornis. Sinds de start van NHB-Psy (in 2013) hebben zich al 300 mensen met een bipolaire stoornis aangemeld als hersendonor. Meer informatie op de NHB-Psy.nl website.

Save the date: VMDB wandeling regio Overijssel 31 okt 15

Nadere informatie volgt op de regio pagina Overijssel met link hier zodra info beschikbaar.

Nieuwe raadpleging: Zorg naar gemeenten – tot uiterlijk 05 okt 15

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het onderzoek.

Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat het weten. Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Of hebt u een gesprek gehad met de gemeente over begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen? Dan horen we ook graag uw ervaringen.

Zo doet u mee. U kunt de vragenlijst invullen via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/goedvoorelkaarggz. Dat duurt ongeveer 10 min. Meedoen kan van 3 sep tot 5 okt. Voor meer informatie zie de bijgaande flyer. Wanneer u mensen kent die willen meedoen, dan kunt u deze oproep aan hen doorsturen.

Deze digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Hierin werken meerdere cliëntenorganisaties samen, waaronder LPGGz.

Meldactie ‘Hobbels naar werk’ – LPGGz

20150804 LpGGz hobbels werkLandelijk Platform GGz (i.s.m. Patiëntenfederatie NPCF) heeft deze meldactie opgezet ter ondersteuning van diepgaand onderzoek naar belemmeringen die mensen met een (psychische) aandoening of beperking of (chronische) ziekte ervaren bij werk. Of mensen die hindernissen nu ervaren bij het vinden van werk of bij terugkeer naar werk of binnen werk: alles is van belang om signalen uit de achterban zo goed mogelijk te laten doorklinken naar de politiek en instanties.

Doe (anoniem) mee met deze meldactie. Lees meer in het nieuwsitem op LPGGZ site en vul de vragenlijst in.

Feesteditie Ups & Downs Forum | 10 okt 15 in Belgie

Onze Belgische zustervereniging organiseert haar jaarlijkse studiemiddag ‘Ups & Downs Forum’ op zaterdag 10 oktober 2015 in het Vormingscentrum Guislain te Gent. Dit jaar een speciale feesteditie vanwege het 20-jarig bestaan.

Meer informatie over deelname en contact mogelijkheden staat op de Ups & Downs Forum 2015 pagina.

Forum tijdelijk ‘gesloten’

Vanaf 01 juni is er geen moderator(team) bij het VMDB Forum. Het VMDB Forum is daarom ‘gesloten’ voor nieuwe berichten en niet open voor registratie van nieuwe deelnemers. Het VMDB bestuur werkt aan een oplossing.