print deze pagina

Welkom bij de VMDB

PLUSminus 201301 - Zelf aan het stuurDe Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen… meer over de VMDB

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode ben je overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie ben je juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is. De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving… meer over de bipolaire stoornis

Je krijgt het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging… lid worden

Actueel

NHB-Psy zoekt hersendonoren

NHB-PsyHet NHB-Psy project is een programma van de Nederlandse Hersenbank, met als doel om hersenonderzoek (na overlijden) in de psychiatrie te faciliteren. De hersenen van mensen met bipolaire stoornis zijn anders dan die van mensen zonder hersenziekte. Echter, tot op heden weten we niet precies wat er dan anders is en waarom. Hersenonderzoek is nodig om de onderliggende neurobiologische oorzaken van deze ziekten te begrijpen. Word hersendonor en draag bij aan de ontwikkeling van betere behandelmethoden in de toekomst!

Mocht u al orgaandonor zijn, dan bent u niet automatisch ook hersendonor, hiervoor moet apart toestemming worden gegeven bij de NHB. Meer informatie hierover vindt u op www.nhb-psy.nl.

In een aantal voorlichtingsvideo’s van NHB-Psy krijgt u meer informatie over het belang van onderzoek met menselijk hersenweefsel en de mogelijkheid om hersendonor te worden.

Week van de Psychiatrie – Breingeindag

Week van de PsychiatrieOp maandag 24 maart 2014 begint de Week van de Psychiatrie met de Breingeindag. Thema is dit jaar “Baas in eigen leven”, ofwel: betekenis geven aan “eigen regie” en “eigen kracht”. De aanmelding is geopend en hier vind u de uitnodiging en het programma.

Vergoedingen lidmaatschap Patiëntenvereniging

NPCFDe Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, de NPCF, heeft een overzicht gemaakt van de vergoedingen en voorwaarden van vergoeding voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, zoals de VMDB. Het overzicht is hier te downloaden.

Bipolar Genetics zoekt deelnemers

Bipolar Genetics

Zie onderstaande informatieve filmpje:

Voor meer informatie:
bipolargenetics@umcutrecht.nl
Telefoon: 088 75 535 54
Internet: www.bipolargenetics.nl

FNV luidt de noodklok over verzuimbegeleiding

FNV BondgenotenZieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit blijkt uit het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding.

Lees het artikel verder op de website van FNV Bondgenoten. Of bekijk meteen het rapport.

De Nieuwe Jeugdwet

Rond 8 oktober 2013 is de nieuwe jeugdwet behandeld in de Tweede Kamer. Als deze wet wordt aangenomen dan wordt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychische aandoeningen (jeugd-GGZ) in zijn geheel uit de zorgverzekering gehaald. Een verzekerd recht krachtens de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt vervangen door een jeugdhulpplicht van de gemeente. Kwaliteit van zorg wordt dan afhankelijk van de woonplaats.

Tegen dit voornemen is door alle betrokken organisaties bezwaar gemaakt, onder andere NVvP, NVVP, VKJP, GGZ Nederland, LPGGz, KNMG, NVK, LHV, NHG, OMS, NIP, LVE, ZN en nog veel meer. Met een ongekende eensgezindheid raden alle deskundigen dit af. We voorzien dat deze wet voor kinderen met psychische problemen en hun ouders nare gevolgen zal hebben.

Inmiddels komt er ook vanuit gemeentes meer verzet tegen de wet omdat ze vrezen dat hij onuitvoerbaar zal blijken. Gemeentes moeten voor eind oktober een transitiearrangement opstellen waarin ze aangeven hoe ze de overgang naar de nieuwe situatie willen laten verlopen. In de wet is een bezuiniging ingeboekt van 15%.

De petitie die hierover gaat is al door ruim 53.000 mensen getekend, waaronder meer dan 15.000 ouders en meer dan 80 hoogleraren. Ondanks dit grote aantal merken we nog dagelijks dat veel mensen helemaal niet op de hoogte zijn van deze plannen en de gevolgen ervan.

Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over de gevolgen van de jeugdwet.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website o.a. het stuk feiten en bezwaren en op de blogs van Menno Oosterhoff, Robert Vermeiren en Peter Dijkshoorn.

Namens de groep Petitie Jeugd-GGZ

Bipolair en Zwanger: De POP Poli

Voor veel vrouwen is de zwangerschap een periode vol blijdschap. Bij andere vrouwen die zwanger zijn of willen worden, overheerst een ander gevoel. Bijvoorbeeld door psychische klachten of onzekerheid over het gebruik van psychiatrische medicatie. Deze vrouwen kunnen voor advies terecht bij de POP-poli. Onderstaand filmpje geeft weer hoe de POP-poli van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden te werk gaan.

Bipolair en Zwanger is tevens het thema van de komende Landelijke VMDB Dag op 14 december. Meer informatie volgt.